top of page

Villkor

 • Bokning sker via mail eller kontaktformulär på hemsidan.
   

 • Betalning sker via Swish 1232420644 minst 24 h innan första samtalet. Gäller även provsamtalet.
   

 • Eventuell avanmälan/ombokning av tid måste ske skriftligt till info@ekhammarsamtalsterapi.com senast 24 timmar innan bokad tid, annars debiteras hela avgiften.
   

 • Blir du av någon anledning försenad till vårt digitala eller fysiska möte och inte hört av dig avbokas mötet per automatik efter 10 min. Du kommer då bli debiterad för hela mötet.
   

 • Vill du ses på helgdagar eller efter 17.00 vardagar tillkommer en avgift på 250 kr per h
   

 • Skulle vårt bokade mötet av någon anledning ta längre tid kan du välja att swisha för den extra tiden direkt alternativt "plocka bort tid" från kommande möten. Det sistnämnda gäller även åt andra hållet, tar mötet kortare tid läggs den tiden på kommande möten så du alltid får dina 60 min/möte.
   

 • Vi ses i mitt torp i Hölö, via videosamtal, chatt eller telefon. Du bestämmer. Vid hembesök tillkommer: Milersättning 25 :-/mil. Bor du över en halvtimmes resväg från mig tillkommer ett tillägg på 200:- för varje påbörjad extra timme restid. Jag utgår från Ekhammar 2, 153 92 Hölö.
   

 • I enlighet med svensk lagstiftning kring distansköp kan du ångra ditt köp inom 2 veckor från det att du köpt en tjänst av mig. Ångerrätten träder i kraft dagen efter att du köpt din tjänst. Om ångerrättens sista dag infaller på en lördag eller sön- helgdag så förlängs ångerrätten till nästkommande vardag. Om du avbokar din tjänst inom 14 dagar har du rätt att få tillbaka dina pengar under förutsättning att det är minst 14 dagar kvar. Du får då tillbaka hela beloppet. Om du vill ångra ditt köp gäller följande: Skicka ett mail till mig inom 14 dagar och bifoga dina personuppgifter samt vilken hund avbokningen avser.
   

 • En bokning via mail eller kontaktformulär innebär att kunden har läst och godkänt de allmänna villkoren.
   

 • GDPR. För att kunna spara dina personuppgifter behöver jag  ditt samtycke. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Ekhammar samtalsterapi med ändamålet att kunna kontakta dig. Genom ditt frivilliga samtycke ger du Ekhammar samtalsterapi rätt att använda uppgifterna enligt detta ändamål. Den rättsliga grunden är artikel 6.1a i dataskyddsförordningen. Återkallelse av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke, innan samtycket återkallas. Dina personuppgifter kommer att gallras vid behov, men de kan komma att bevaras under tiden som den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130) löper för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling. Du har även rätt att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Det är viktigt att personuppgifterna som behandlas är korrekta och Du behöver därför meddela Ekhammar samtalsterapi vid eventuella förändringar

bottom of page