top of page

Om tapping

Tapping är från början en teknik som är till för att lugna nervsystemet hos människor. Man trycker, knackar eller "tappar" på vissa särskilda punkter samtidigt som man säger eller tänker på saker som känns svåra, ledsamma eller jobbiga. 

Tapping på människor har visat sig kunna sänka stresshormonet kortisol i blodet med 24 % - 50 %. När stressen sjunker i kroppen, samtidigt som vi fokuserar på jobbiga känslor eller minnen så får hjärnan dubbla budskap och en form av "omprogrammering" sker. Tapping kan alltså bryta reaktionsmönstret mellan den jobbiga händelsen/känslan/tanken, och den stress/påverkan vi känner och på så sätt också göra oss mycket lugnare.

 

Tapping är ett väldigt effektivt hjälpmedel för att läka känslomässiga sår, lindra fysisk smärta och hjälpa oss lugna ner vårt hotsystem så vi kan tänka klarare. Tapping används överallt i världen för att lindra ångest, depression, dålig självkänsla, oro, PTSD, fobier, sömnproblem, smärta och mycket mer.


Läs mer om Tapping här

Sagt av klienter

"Caroline är så pedagogisk, lugn och harmonisk att prata med! När det kommer till något som är så personligt som att genom tapping vara nära sina känslor så krävs det rätt person och Caroline är verkligen det. Hon möter en med förståelse och trygghet."

"Jag hade hört att tapping är en hjälpsam metod, men jag hade ingen aning om vilken effekt det skulle ha vid första försöket! Jag har aldrig upplevt så stark och snabb effekt på ett så tryggt och tillåtande sätt tidigare."

"Jag kände en obehaglig ångestklump i magen, en nia på skala 1-10. Efter 5 minuters tapping med Caroline är jag nere på en tvåa! Det känns som att jag blivit av med en tyngd, jag känner mig hoppfull och väldigt lättad. Det funkade så orimligt fort och bra!"

"Sorgen bara släppte. Det var som att jag blev helt lugn. Att tappa på bröstkorgen kändes bäst, de ledsna känslorna bara rann av."

"Jag känner mig faktiskt helt omtumlad. Det känns som att man gjort något på 10 min som som det annars tar jättelång tid, typ flera månader att göra. Jag känner mig nästan lite "vad hände?".

"Nu efteråt känner jag mig jättelugn, trött och helt förbluffad. Känner mig också lite ledsen över att jag inte gjort detta tidigare. Ascoolt verkligen."

Om compassionfokuserad terapi (CFT)

Image by Hasan Almasi

Varför säger ma"compassion"?

Man säger compassion istället för medkänsla eftersom begreppet innehåller så mycket mer och det inte finns något svenskt ord som exakt beskriver begreppet! Compassion inom CFT definieras med "förmågan att kunna se sina egna och andras svårigheter, lidande eller smärta och bemöta sig själv och andra med vänlighet, förståelse och omsorg." Compassion innefattar även motivation att hitta sätt att minska eller förebygga lidande, och hantera svåra känslor och emotionell smärta, att helt enkelt hantera obehag och svåra situationer bättre.
 

"Compassion handlar om att ge dig själv den vänlighet och kärlek som du vill ge till din bästa vän." Debra L. Reble, amerikansk psykolog

Hur går det till då?

Man använder stöttande samtal och konkreta övningar för att bli mer trygg och mer medveten om sina tankar, känslor och beteenden. Först förstå, sen förändra. 

Hjärnforskning visar att compassionmuskeln går att träna upp, och det är ju helt korrekt, men det kan vara riktigt svårt! Det handlar ju om att ändra mönster man haft hela livet. Du får genom terapin stöttning och hjälp att göra det, och genom att muskla på din compassion tränar du även det parasympatiska nervsystemet så att det utvecklas och lättare kan aktivera lugn och trygghet. Bra deal ju!

Varför CFT?

Vi människor går i olika grad runt och konkar på en inre kritisk röst som mer än gärna berättar hur pinsamma och hur dåliga vi är. Den pekar på allt negativt och kan ofta hitta på rena lögner. Elaka tankar om oss själva får oss kort sagt att må skit och i syfte att fixa det skapade psykologen Paul Gilbert terapiformen CFT.  CFT innehåller inslag från KBT, ACT, och inslag av buddhismen där syftet är att bryta negativa tankemönster och stärka personens compassionförmåga. Målet är att vi ska få ett vänligare och varmare förhållningssätt främst till oss själva, men även till andra, och såklart att må bättre.
 

CFT togs fram för att hjälpa människor med dålig självkänsla och som har mycket självkritik och det finns många studier som visar god effekt för just detta. CFT är även hjälpsam för de som upplever ångest, oro och har höga prestationskrav. 

Missförstånd kring compassion

Många tror att självmedkänsla (som ingår i begreppet compassion) handlar om självömkan, att tycka synd om sig själv. Men självömkan betyder att vi ser oss som offer medan självmedkänsla handlar om att aktivt göra saker för att lindra sitt lidande.

Compassion handlar heller inte om att gå runt och vara nån snäll och harmonisk heliga Birgitta 24/7, utan innefattar också att lära sig sätta gränser mot andra, säga ifrån och stå upp för sig själv.

Självmedkänsla är inte heller  samma sak som att vara självupptagen, självförhärligande, mesig eller svag utan ett val att se livet från ett större perspektiv, att visa hänsyn och förståelse mot sig själv när man stöter på motgångar. Att piska sig till resultat och säga "Skärp dig nu och gör det!" kan absolut funka ibland, men en vänligare ton kommer ge betydligt bättre resultat och absolut ett bättre mående.

Hör av dig

bottom of page